Palen trillen

Het palen trillen is een activiteit die wij voornamelijk uitvoeren in boomkwekerijen en op containervelden.

Om de palen te kunnen trillen wordt onze minigraver met een trilblok uitgerust. Met deze combinatie kunnen wij u veel werk uit handen nemen.

Deze combinatie leent zich ook voor bijvoorbeeld het plaatsen van beschoeiing, trillen van damwanden, enz.Terug naar overzicht